Gastouders

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op de website van Gastouderbureau KidsMatch!

Wil je graag de zorg van je eigen kinderen combineren met vanuit huis werken en zie je het werken met kinderen als een echte uitdaging? Dan is gastouder worden misschien wel iets voor jou!

Maar hoe word je nu gastouder?
Je zult begrijpen dat niet iedereen zomaar gastouder kan worden. Ouders willen hun kind(eren) naar een veilige en vertrouwde opvang kunnen brengen. Daarom wordt er vanuit de Wet Kinderopvang meerdere eisen aan je gesteld om gastouder te mogen worden.

Wat zijn deze eisen?

 • Je bent minimaal 18 jaar.

 • Je bent in het bezit van een geldig MBO-diploma op minimaal niveau 2 helpende zorg en welzijn (de volledige diplomalijst kun je opvragen bij het gastouderbureau).

 • Je bent in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en je bent bereid om de jaarlijkse herhalingscursus te volgen.

 • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag voorleggen en van de eventueel volwassen huisgenoten van 18 jaar en ouder.

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Tijdens de opvang wordt Nederlands of Fries gesproken.

 • Je bent verantwoordelijk voor een veilige en vertrouwde opvangomgeving, voor een goede ontwikkeling en het welbevinden, passende bij de (emotionele) leeftijd/ontwikkeling van het gastkind.

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

 • Je bent tijdens de opvang goed bereikbaar via de telefoon en/of mail.

 • Je bent bereid tot samenwerking en goede communicatie met het gastouderbureau, waaronder huisbezoeken, de jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid en evaluatie.

 • Je bent in het bezit van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.

 • Je eigen kinderen staan niet onder toezichtstelling.

 • Je geeft je inkomsten door aan de belastingdienst.

Voldoe je aan alle eisen zoals hierboven vermeld en je wilt nog steeds graag gastouder worden? Vraag dan een inschrijfformulier aan via de e-mail gobkidsmatch@gmail.com.
Na ontvangst van je inschrijfformulier wordt er een afspraak met je gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de vragenlijst met je doorgenomen, de aanwezige officiële documenten gecontroleerd en een uitgebreide risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Houd er rekening mee dat waarschijnlijk nog niet alles meteen tijdens het intakegesprek al op orde is. Er wordt n.a.v. het gesprek een actielijst gemaakt van de dingen die je nog in orde moet maken en hoeveel tijd je daar voor krijgt. Is alles op orde dan wordt je aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) door Gastouderbureau KidsMatch opgestuurd naar de gemeente waar je woont. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, namelijk de legekosten. Deze zijn per gemeente verschillend en voor eigen rekening. Laat je hierover vooraf goed informeren, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.  
De gemeente controleert of de aanvraag volledig is en stuurt deze door naar de GGD. De GGD maakt een afspraak met je en zal een uitgebreide inspectie uit voeren op het gebied van je pedagogische kennis, protocollen, procedures en controleert de veiligheid en hygiëne van de opvangomgeving. Het kan zijn dat de GGD punten tegenkomt die nog aangepast moeten worden. Ook hier krijg je een afgesproken termijn voor om aan te voldoen. De procedure duurt maximaal 10 weken. Wanneer de volledige procedure positief is afgesloten, word je ingeschreven in het LRK en ben je vanaf dat moment officieel gastouder. Gefeliciteerd!


Nu je officieel gastouder bent, mag je gastkinderen gaan opvangen. Maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar. Daarvan mogen er maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar tegelijkertijd worden opgevangen en maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Hoe vind je (nieuwe) gastkindjes?
Dat kan op meerdere manieren. Allereerst kan het gastouderbureau je daarbij helpen, maar ervaring leert dat veel gastouders via bijvoorbeeld mond-op-mond-reclame, advertenties plaatsen op internet of via familie, vrienden of kennissen aan nieuwe gastkindjes komen en daarna pas het gastouderbureau inschakelen om de opvang te formaliseren. Neem de tijd voor de kennismaking met de ouders, want een goede klik voor beide partijen is veelal de basis voor een goede samenwerking en voorspoedige opvang.  

Gastouderbureau KidsMatch is aanwezig bij het koppelingsgesprek en zorgt voor het opstellen van de Overeenkomst van Opdracht, hierin worden onder andere afspraken vastgelegd op het gebied van dagen, tijden, uurtarief, vakantie, vrije dagen, opzegtermijn e.d., zodat daar op een later moment geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Naast de bemiddeling zorgt Gastouderbureau KidsMatch voor de begeleiding van de gastouders en de maandelijkse uitbetaling aan de gastouders, ook wel de kassiersfunctie genoemd. Dit is een wettelijke verplichting. Onder de begeleiding valt in ieder geval de jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, de jaarlijkse evaluatie, advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van de opvang en de opvoeding, het verstrekken van de digitale nieuwsbrief en het doorgeven van de financiële gegevens aan de belastingdienst.  

Als gastouder wordt er van je verwacht dat je op de hoogte bent van de inhoud van de protocollen, formulieren en beleidsstukken waar Gastouderbureau KidsMatch mee werkt en dat je deze uitdraagt en toepast. Deze formulieren worden tijdens de intakeprocedure digitaal aan je verstrekt en besproken tijdens het intakegesprek en zijn een terugkerend onderwerp tijdens de jaarlijkse huisbezoeken.

Welke protocollen, formulieren en beleidsstukken zijn er?

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

 • Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen door de gastouder

 • Medicijnverklaring

 • Protocol inzake veilig slapen en wiegendood preventie

 • Formulier t.b.v. buikslapen en/of inbakeren

 • Algemene richtlijnen veiligheid en hygiëne

 • Algemene informatie over kinderziekten, ziek zijn binnen de gastouderopvang en inenten/vaccinatie

 • Ongevallen registratieformulier

 • Protocol Brandveiligheid en inventarisatielijst

 • Gegevensformulier achterwacht

 • Privacybeleid

 • Protocol gebruik beeldmateriaal en toestemmingsformulier

 • Protocol en toestemmingsformulier verstrekken telefoongegevens VO aan achterwacht