Maatregelen m.b.t. covid-19

Protocol Kinderopvang (verkorte nieuwste versie 03-09-2020)

Gastouderopvang

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang.

Breng- en haalmomenten, contact ouders:
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitaleweg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen enhalen.
Beperk het contact tussen gastouder en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
Denk hierbij aan:
 Spreiding in haal- en brengmomenten
 In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naarbinnen
 Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter oudersmoeten wachten
 Kinderen bij de deur laten ophalen
 Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen, zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar school bij vso):
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.
Tijdens de opvang:
Tussen gastouders en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren.


Thuisblijfregels – gezondheid kinderen

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zievoor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
 Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38graden) en/of benauwdheid.
 Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.
 Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis:
Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Hoesten
Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius ofhoger)
Plotseling verlies van reuk of smaak
 Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.
 Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft hetkind thuis.
 Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 ennegatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderenweer naar de opvang.
 Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en gastouder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig– met toestemming van de ouders– testen af.
 Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderenvan 0 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenootmet koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.