Vraagouders

Wat leuk dat jullie een kijkje komen nemen op de website van Gastouderbureau KidsMatch!

Zijn jullie op zoek naar een kleinschalige vorm van kinderopvang, met een vast en vertrouwd gezicht en persoonlijke zorg en aandacht? Dan sluit gastouderopvang misschien wel goed aan bij jullie wensen.
Gastouderopvang vindt plaats in een huiselijke omgeving, waarbij maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar mogen worden opgevangen, inclusief eventuele eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar. Daarvan mogen er maximaal 5 kinderen tegelijk worden opgevangen als deze jonger zijn dan 4 jaar en maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Gastouderbureau KidsMatch kan jullie helpen bij het vinden van een gastouder of wanneer jullie een eigen gastouder hebben gevonden, de opvang formaliseren. Wanneer de gastouder staat ingeschreven bij een geregistreed gastouderbureau komen jullie in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hierbij ontvangen jullie een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl kunnen jullie een proefberekening maken om te zien hoe hoog deze tegemoetkoming is.

Wanneer jullie de keuze hebben gemaakt voor gastouderopvang, kan de zoektocht naar een gastouder beginnen. Dit kan op meerdere manieren, door bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen te informeren die hun kind(eren) ook naar een gastouder brengen, een advertentie plaatsen of een zoekopdracht bij het gastouderbureau plaatsen. Welke keuze jullie ook maken, het belangrijkste is dat jullie een gastouder vinden, waarbij jullie je kindje met een gerust hart achterlaten als je aan het werk bent of studeert.

Gastouderbureau KidsMatch kan jullie hierbij helpen. De 1e stap is het aanvragen van een inschrijfformulier via de e-mail gobkidsmatch@gmail.com . Deze ontvangen jullie dan z.s.m.. Wanneer het inschrijfformulier volledig is ingevuld, getekend en teruggestuurd, wordt er een afspraak met jullie gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek om jullie wensen, de (on)mogelijkheden, jullie verwachtingen en de procedure goed door te spreken. Als jullie je goed voelen bij de werkwijze van het gastouderbureau, wordt de overeenkomst getekend en kan de zoektocht naar een gastouder beginnen.

Alle gastouders die staan ingeschreven of worden ingeschreven bij Gastouderbureau KidsMatch moeten voldoen aan de wettelijke eisen die er aan de gastouder en de opvangomgeving worden gesteld. Gastouderbureau KidsMatch screent alle gastouders vooraf persoonlijk middels een huisbezoek en een uitgebreide risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Wanneer de gastouder aan alle eisen voldoet, volgt de aanmelding voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als de gastouder deze procedure positief heeft afgesloten, is de inschrijving een feit. De duur van de procedure voor gastouders die nog niet staan ingeschreven in het LRK is maximaal 10 weken.

Wanneer er een geschikte gastouder voor jullie is gevonden, wordt de gastouder aan jullie voorgesteld en kan er een afspraak gemaakt worden voor het kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij de gastouder, zodat jullie meteen een goede indruk krijgen van de opvangomgeving. Neem de tijd voor dit gesprek en maak eventueel een vervolgafspraak als 1 gesprek niet voldoende blijkt te zijn. Klikt het tussen jullie en de gastouder, dan volgt het formele gedeelte: het koppelingsgesprek. Dit koppelingsgesprek wordt gehouden met de ouders, de gastouder en het gastouderbureau. Tijdens dit gesprek wordt de zakelijke en praktische kant van de opvang doorgesproken en vastgelegd in een overeenkomst van opdracht.

Het is gebruikelijk om voor de start van de opvang een aantal wenmomenten af te spreken, zodat jullie, je kindje en de gastouder de gelegenheid hebben om aan elkaar te wennen.

En dan kunnen jullie officieel van start met de opvang.

Naast de bemiddeling zorgt Gastouderbureau KidsMatch voor de begeleiding van de gastouders en de maandelijkse uitbetaling aan de gastouders (kassiersfunctie). Onder de begeleiding valt in ieder geval de jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, de jaarlijkse evaluatie, advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van de opvang en de opvoeding, het verstrekken van de digitale nieuwsbrief en het opstellen van de jaaropgave.  


Willen jullie meedenken? Graag!
Gastouderbureau KidsMatch heeft geen actieve oudercommissie. Dit is voor een klein gastouderbureau wettelijk niet verplicht. Toch is het belangrijk dat je als ouder kunt meepraten over zaken die betrekking hebben op de gastouderopvang en de zorg en welbevinden omtrent de opvang van je kind(eren).
Ca. 1 keer per kwartaal ontvangen zowel de ouders als gastouders een digitale nieuwsbrief. Hierin worden bijvoorbeeld wettelijke veranderingen toegelicht, die geïmplementeerd moeten worden. Het ene onderwerp zal je misschien meer aanspreken dan een ander onderwerp, maar staat er iets tussen dat je aan het hart ligt, laat dat dan vooral weten en neem contact op met het gastouderbureau om hierover van gedachten te wisselen. Zo maken we samen de opvang van ons allemaal!

Wat als je een klacht hebt?

Natuurlijk hopen we dat de opvang voor alle partijen naar tevredenheid verloopt, maar het blijft mensenwerk. En waar mensen werken, kunnen er fouten gemaakt worden. Mocht er toch iets niet naar tevredenheid verlopen, dan is het belangrijk dat jullie dit zo snel mogelijk uitspreken naar zowel de gastouder als Gastouderbureau KidsMatch. Op deze manier kunnen we met elkaar in gesprek over wat er is misgegaan, hoe we een passende oplossing kunnen vinden voor alle betrokken partijen en wat we er aan kunnen doen om het in de toekomst te voorkomen.

Mochten we er toch niet met elkaar uitkomen, dan kun je als ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waarbij Gastouderbureau KidsMatch is aangesloten. De Geschillencommisie is telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonummer 0900-1877 (€0,20 per minuut).